Raitviir, Tiina

Tiina Raitviir (10. VI 1939 Tartu), geograaf ja sotsioloog, geograafiakandidaat (1976).

Lõpetas 1962 majandusgeograafina Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Täiendas end Oxfordi (1990), Poznańi (1990) ja Kopenhaageni ülikoolis (1993) ning Rootsi statistikaametis (1993). Töötanud teaduri ja õppejõuna TRÜ-s (1968–76, 1979—89, aastast 1981 dotsent) ja Tallinna Polütehnilises Instituudis (1976–79) ning vanemteadurina Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis (1990–96), aastast 1996 Sisekaitseakadeemias (1996–99 halduskolledži direktor, 1999–2001 rahvastikukorralduse õppetooli juhataja ja professor). Uurimusi inimgeograafia, sotsioloogia ja politoloogia piirialadelt.

Valgetähe V klassi teenetemärk (2006).

Töid

  • Социогеографическое исследование образа жизни и его элементов (на примере  Эст. ССР) (1979)
  • Общественная география и социогеография с точки  зрения системной концепции (1987, koos Uno Merestega)
  • Factorial ecological structure of Tallinn. – Estonia. Geographical researches (1988)
  • Eesti üleminekuperioodi valimiste (1989–1993) võrdlev uurimine (1996)
  • Eesti edu hind: Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus (2009, koostajaid)
  • Rahvuste Tallinn: statistilis-sotsioloogiline ülevaade (2009, koostaja)

EE 14, 2000; muudetud 2011