Rajandi, Henno

Henno Rajandi

Henno Rajandi (19. X 1928 Tallinn – 1. III 1998 Haapsalu), keeleteadlane ja tõlkija, filoloogiakandidaat (1969). Lõpetas 1953 Tartu Riikliku Ülikooli prantsuse filoloogina. Oli seejärel Tallinna kirjastustes toimetaja, 1962–70 ja 1975–88 Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis teadustöötaja (generatiivgrammatika töörühma juhte), a-st 1990 töötas Eesti Instituudis. Avaldanud uurimusi eesti keele grammatikast, „Eesti keele grammatika” I ja II (1995 ja 1993) autoreid. Tõlkinud inglise ja Ameerika (J. Austin, W. Churchill, W. Golding, A. Huiley, H. James, D. H. Lawrence, O. Wilde, T. Wilder, A. Wilson) ning prantsuse kirjandust (S. de Beauvoir, A. Camus, G. Flaubert, A. France, F. Mauriac, G. de Maupassant, A. de Tocqueville, É. Zola). Eesti Vabariigi teaduspreemia (1996).

Töid

  • Some verb government rules for Estonian (1965)
  • Some general properties of the Estonian negation system (1967)
  • Eesti impersonaali ja passiivi süntaks (1969, kandidaadiväitekiri) 
  • Määramata ja määratud objekt (1979, koos H. Metslangiga)
  • Tõlkija teekond (2002, koostanud M. Tamm) 

EE 14, 2000; muudetud 2011