Rānchi

Rānchi [ra:ntši ], linn Loode-Indias, Jharkhandi osariigi pealinn; 971 000 elanikku (2006). Rasketööstus; ülikool (1960).

VE, 2006