reaalarv

reaalarv, matemaatiline üldmõiste, mis hõlmab naturaal-, täis-, ratsionaal- ja irratsionaalarvu. Reaalarvu saab esitada lõpliku või lõpmatu kümnendmurruna.

VE, 2006