Reclus, Élisée

Jean Jacques Élisée Reclus (15. III 1830 – 4. VII 1905), Prantsuse geograaf ja sotsioloog, oli aastast 1892 Brüsseli ülikooli professor; I Internatsionaali liige; Prantsusmaa inimgeograafia (majandusgeograafia) rajajaid. Poliitiliste (sh revolutsioonilis-anarhistlike) vaadete pärast pidi elama pagulasena (1851–57 ja aastast 1871) peamiselt Suurbritannias, USA-s, Peruus, Colombias, Itaalias, Šveitsis ja Belgias. Väsimatu rännumees ja paljudesse keeltesse tõlgitud geograafiaraamatute autor (püüdis neis anda inimkonna arengu üldpilti, esitas rikkalikult andmeid riikide loodusolude, rahvastiku, majanduse ja kultuuri kohta).

Töid

  • Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes (19 köidet, 1876–94)
  • L’Homme et la Terre (6 köidet, 1905–08)

EE 13, 1999