Remmel, Mart

Mart Remmel (31. X 1944 Tallinn – 12. IV 2000 Tallinn), keeleteadlane, filoloogiakandidaat (1975). Lõpetas 1969 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötas 1969–89 Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis (KKI), algul eksperimentaalfoneetika laboris, 1977 asutas arvutuslingvistika sektori, oli selle juhataja, aastast 1981 KKI teadusdirektor. Juurutanud arvutustehnilisi meetodeid humanitaarteadustesse. Algatas 1978 KKI-s iga-aastaste arvutuslingvistika sümpoosionide korraldamise, 1987 korraldas Tallinnas ülemaailmse foneetikakongressi.  

Huvitus muusika analüüsimisest lingvistiliste ja foneetiliste meetoditega, teinud koos mitme muusika- ja rahvaluuleteadlasega selles vallas teedrajavaid töid (nt eksperimentaalfoneetika vahenditele toetuv regilaulu automaatse noodistamise süsteem). On kirjutanud probleemartikleid muusikateadusest ja muusikakriitikat. 1990. aastail hakkas tegelema majandusmatemaatikaga, avaldas ajakirjanduses majandusanalüüse.

Töid

  • The phonetic scope of Estonian: some specifications  (1975)
  • Automatic notation of one-voiced song (1975, koos I. Rüütli, J. Sarve ja R. Sulega)
  • Some topics on speech recognition (1977, koos M. Rohtlaga) 

Kirjandus

  • Endspiel: kummardus Mart Remmelile (ettekanded konverentsil „Endspiel” 27. X 2004 Tallinnas; artiklid). Toimetanud J. Sang. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; muudetud 2011