Reza-šahh Pahlavi

Reza-šahh Pahlavi (1878–1944), Iraani šahh 1925–41. Osales 1921 Britisõbraliku valitsuse kukutamisel, oli 1921–23 sõjaminister ja 1923–25 peaminister. 1941 sunniti troonist loobuma oma poja šahh Muhammad Reza Pahlavi (1919–80) kasuks.

VE, 2006