riider

riider, seade, mis loeb andmekandjat ning muundab andmed arvuti vm infotöötlusvahendiga töödeldavale kujule (näiteks tšekile magnettindiga kantud koodi lugev seade).

VE, 2006