riigiõigus

riigiõigus, õigusnormide kogum, mis sätestab tsiviilühiskonna ja riigi suhetekorralduse, riigiorganite süsteemi, nende tegevuse, pädevuse ning organisatsioonilised alused, inim- ja kodanikuõigused ning valimiskorra. Riigiõiguse peamisteks allikateks on riikide põhiseadused ja seal nimetatud orgaanilised, s.t põhiseaduslikud aktid.

VE, 2006