Riigiküla kiviaja asulakohad

Riigiküla kiviaja asulakohad, paiknevad Ida-Virumaal NarvaNarva-Jõesuu maanteest läänes, Tõrvajõest loodes oleval seljakul. 1951–53 kaevatud (Niina Gurina) 3 asulakohast avastati 2 veidi maasse süvendatud 6–8 m läbimõõduga elamupõhja ja 2 hauda, leiti rohkesti luu- ja kiviesemeid ning Narva ja kammkeraamikat. 1990. aastail avastati Tõrvajõe läänekaldalt veel neoliitikumi asulakohti (Aivar Kriiska). Neist IV asulakoha kaevamisel 1995 saadi peamiselt Narva keraamikat ja XIV asulakoha kaevamisel 1998 peamiselt nöörkeraamikat.

Kirjandus

  • N. N. Gurina. Iz istorii drewnih plemen zapadnyh oblastej SSSR. Leningrad, 1967
  • A. Kriiska. Corded Ware Culture Sites in North-Eastern Estonia. – Muinasaja Teadus, 2000, 8

EE 12, 2003