riigikantselei

riigikantselei, asutus, mis korraldab valitsuse asjaajamist. Eestis juhib riigikantseleid ministri õigustes riigisekretär.

VE, 2006