riistvõimlemine

riistvõimlemine, sportvõimlemine, võimlemise alaliik, milles sooritatakse harjutusi võimlemisriistadel. Mehed sooritavad harjutusi kangil, rööbaspuudel, rõngastel, sanghobusel, pikihüppe üle hobuse ja vabaharjutusi, naised harjutusi poomil, eri kõrgusega rööbaspuudel, harkhüppe risti üle kitse ja vabaharjutusi. Olümpiamängudel aastast 1896, maailma ja Euroopa meistrivõistlused aastast 1903 ja 1955.

VE, 2006