Rikassaare relvaleid

Rikassaare relvaleid, Järvamaalt Türist idas Prandi jõe lõunakaldalt heinamaalt 1969 leitud, 6. sajandist pärit 54 odaotsa ja 7 osalt purunenud sõjanuga. Relvad asusid rohukamara all, olles asetatud maapinnale kahes reas tipud vastamisi. Arvatavasti oli sellisel paigutusel usundiline või lepinguline tähendus.

  • M. Mandel, T. Tamla. Rikassaare relvaleid. – ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, 26. Tallinn, 1977