rugoosid

rugoosid, tetrakorallid (Rugosa), õisloomade selts; elasid Ordoviitsiumist Vanaaegkonna lõpuni. Rugoosid olid üksikud või koloonialised bilateraalsümmeetrilise lubiskeletiga korallid. Nende siseõõs jaotus enamasti septide varal püstkambreiks, kus võisid paikneda taabulad (rõhtsad vaheseinad), põiskude ja telgsammas. Rugoosid olid enamasti rannalähedase mere asukad.

Eesti aluspõhjas leidub rugooside kivistisi Haljala lademest alates; rohkesti on neid Ordoviitsiumi lõpu ja Siluri lademeis.

Rugoosid. Ülemine joonis – Omphyma välisvaade; keskel – rugoosi pikilõige; Alumine – ristlõige; 1 – telgsammas, 2 – põiskude, 3 – taabulad, 4 – septid

EE 8, 1995; muudetud 2012