Ruhnu pastoraat

Ruhnu pastoraadi peahoone

Ruhnu pastoraadi endine peahoone on ehitatud 1875. aastal, pärast seda kui vana kirikla 1865. aastal maha põles. Ühekordne hoone on rõhtpalkidest ja plekiga kaetud madala viilkatusega. Peasissepääsu ehib lõunaküljel Ruhnu 20. sajandi alguse arhitektuurile iseloomulik valgeks värvitud veranda. Hoone on väljast kaetud horisontaalse puitvoodriga, mis on värvitud tumepruuniks. Säilinud on algseid kuueruudulise jaotusega aknaid, mida raamib profileeritud piirdelaud ning räästaalune lihtsa kujundusega puitkarniis. Majas sees on säilinud ilmselt algne ruumijaotus: peasissepääs avaneb hoonet läbivasse koridori, millest mõlemal pool on ruumid. Säilinud on algsed laudpõrandad, tahvel- ja põõnuksed. Hoones on haruldane kaarjate ustega nurgakapp.

Hoone on arhitektuurimälestisena kaitse all, kaitse all ka 19. sajandil ehitatud pastoraadi ait, mis Ruhnule tüüpiliselt toetub kividele.

Pastoraadi peahoones on lapsi õpetatud juba poolteist sajandit, praegu kasutab hoonet Ruhnu põhikool. 16. I 2000 tagastati vahepeal riigile ja vallale kuulunud hoone Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule.

Ruhnu pastoraadi peahoone otsasein

Ruhnu pastoraad peahoone sissepääsu veranda

Vana ait Ruhnu kirikla juures (ehitatud 19. sajandil, foto 1932)

Välislingid

Loodud 2013