sälkorg

sälkorg, V-kujulise ristlõikega jõeorg; sängorust sügavam, veerud järsud, vesi täidab teda vaid osalt. Sälkorud on omased noortele, arenevatele jõgedele, nad tekivad kiire põhjauuristuse tagajärjel suure languga (mäestikes) või pudedate setetega kaetud aladel (ka tasandikel). Väga sügavat kitsast sälkorgu nimetatakse kuristikuoruks (kuristik). 

Loe täiendavalt artiklit org.

EE 9, 1996; VE, 2006