sõjageograafia

sõjageograafia, geograafia ja sõjateaduse piiriteadus. Käsitleb võimalike sõjatandrite ja strateegiliselt tähtsate piirkondade looduslikke, majanduslikke, poliitilisi ja sõjalisi olusid ning nende mõju sõjapidamisele.

EE 9, 1996