sõna

sõna, 1. sõnavorm, grammatiline sõna, lause väikseim üksus, mis võib olla iseseisev lausung. Sõna koostisosad on morfeemid. – 2. leksikaalne sõna, reeglina sama tüve alusel moodustatud sõnavormide kogum, millest valitakse harilikult üks vorm sõna esindavaks põhivormiks. Eristatakse liht- ja liitsõnu ning tuletisi. Sõnad jagunevad sõnaliikidesse.

VE, 2006