sõnamoodustus

Sõnamoodustus on grammatika osa, mis kirjeldab sõnade morfeemkoosseisu. Põhilised eesti keele sõnamoodustusviisid on tuletus ehk derivatsioon ja liitmine ehk kompositsioon.Tuletuse puhul on sõna moodustatud teisest sõnast selle tüvele liite lisamise teel või tüvest otse, liiteta. Liitmise puhul liidetakse mingile sõnale teise tüvi.

EE 9, 1996; muudetud 2011