sõnavara

sõnavara, leksika, kõik mingisse keelde või murdesse või ühe isiku keelepruuki kuuluvad sõnad ja püsivad sõnaühendid. Keele sõnavara esitatakse sõnaraamatuis.

VE, 2006