Sõstra, Ülo

Ülo Sõstra

Ülo Sõstra (6. I 1940 Reinse küla, Saarde vald), geoloog (geotektoonik), geoloogia-mineraloogiadoktor (1993, Moskva ülikool). Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1964–2000 Venemaa Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskuse geoloogia instituudi teadustöötaja (aastast 1996–2000 peateadur, 1993–96 tektoonikarühma ja aastast 1996–2000 ökoloogilise geoloogia rühma juhataja). Aastast 2000 on Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna mäeinstituudi õppejõud ja teadur (2000–05 dotsent, 2005–08 erakorraline dotsent, 2008–10 erakorraline vanemteadur, aastast 2010 vanemteadur).

Teadustöid Eelkambriumi ja struktuurigeoloogia alalt. Uurinud ka geoloogilise aluspõhja ja tektoonika mõju mulla ja vee koostisele ning bioloogilisele mitmekesisusele. On välja töötanud keeruliste metamorfsete kurrutatud alade kaardistamise uue ratsionaalne metoodika ja täiendatud geomeetrilise struktuurianalüüsi metoodikat mitmekordse kurrutuse analüüsiks. Mitme Karjala ala ja Fennoskandia kilbi idaosa tektoonilise kaardi autor.

Tegelnud innukalt Karjala ala ja Fennoskandia kilbi ainulaadse geoloogilise pärandi uurimise, kaitsmise ja populariseerimisega. Olnud Paanajärvi rahvuspargi rajamise mõtte autor ja selle asutamisest (1992) Oulanka-Paanajärvi riikidevahelise kaitsealal korraldavate uurimistööde (Venemaa-poolne) kooskõlastaja. Uuringutes teeb koostööd Venemaa TA Karjala Teaduskeskuse geoloogia instituudiga (Petrozavodsk) ja Geosfääride Dünaamika Instituudiga (Moskva) ning Soome, Rootsi, USA., Rootsi, Norra ja Suurbritannia geoloogiateenistustega. Õppetöö koostööpartnerid on  Helsingi Ülikool, Dicle ülikool (Türgi) ja Lääne-Illinoisi ülikool (USA).

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1978–2000 NSV Liidu Teaduste Akadeemia Eelkambriumi struktuurigeoloogia ja geomeetrilise analüüsi komisjoni liige 
 • 1993–2000 Paanajärve Rahvuspargi teadusdirektor (kohakaaslasena) ja Soome-Venemaa koostööprojekti koordinaator

Töid

 • Структурная эволюция беламорид Западного Беломоря (Leningrad, 1978)
 • Тектоника Карельского региона (Peterburi, 1991)
 • Venemaa Karjala Vabariigi tektooniline kaart mõõtkavas 1:1 000 000 (1996. Venemaa TA Karjala Teaduskeskuse fond)
 • Oulanka-Paanajärvi (Kuusamo, 1998, autoreid)
 • Paanajärve Rahvuspark Karjalas – kaunitar Põhja-Euroopas 2. – Eesti Loodus 3, 1999
 • Põlevkivimaa tektoonilised rikked ja nende uurimisega seotud probleemid. – Maavarade kaevandamise ja kasutamise protsessid (2008)
 • Bedrock and Quaternary sediment geochemistry and biodiversity in Eastern Fennoscandia and Estonia. –  Metsanduslikud Uurimused (Forestry Studies) 53, 2010, lk 35–52
 • Horisontaalsetest ja vertikaalsetest tektoonilistest liikumistest Eesti aluspõhjas (2010)

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011