sümbolism

sümbolism, Prantsusmaal 19. sajandi II poolel alguse saanud kirjandus- ja kunstivool. Kirjanduses (Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Maurice Maeterlinck jt) vastandas sümbolism end romantismile ja realismile, käsitas maailma kui salapärast, sümbolite varal tunnetatavat reaalsust. Sai mõjutusi oma aja okultismist ja spiritualismist (Emanuel Swedenborg, Venemaal Vladimir Solovjov). Kujutava kunsti vooluna tekkis sümbolism 1880. aastail Prantsusmaal vastukaaluks akadeemilisele kunstile, avaldus peamiselt maalikunstis ja graafikas. Pöörduti keerukate muinasjutuliste, mütoloogiliste ja kirjanduslike teemade kaudu fantaasia- või nägemusmaailma. Teosed süžeelised, meeleolu võib olla peenutsevalt idülliline, groteskne või satiiriline (Arnold Böcklin, Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon). Mõjutas uusromantismi jt modernistlikke kunstivoole.

VE, 2006