Saadjärv

Saadjärv, kahe maakonna alal, Tartumaal ja Jõgevamaal Vooremaa suurim ja sügavaim järv; 7,08 km2, suurim sügavus 25 m, pikkus 6 km, laius 1,8 km, maht 56,6 miljonit m3. Koosneb kagupoolsest, valdavalt liivase, kruusase ja klibuse kaldaribaga Suurjärvest ja Jõgevamaal olevast loodepoolsest, kitsamast ja madalamast ning mudase või turbase kaldaga Tabivere ehk Voldi järvest. Väljavool Mudajõe kaudu Amme jõkke, sealt Emajõkke. Vesi vahetub järves 7,7 aasta jooksul, on väga läbipaistev (3–6 m) ja hapnikurikas. Kesktoiteline, järves on rohkesti haruldasi taime- ja loomaliike (näiteks niitjat penikeelt, kilpkonnakaani, puruvanasid, karpvähilisi), peamised kalad on särg, ahven, rääbis, haug ja latikas. Paikneb Vooremaa maastikukaitsealal. Järves on 5 Kalevipoja lingukivi (neist 3 on näha). 

Saadjärv ja Kalevipoja lingukivi

Tartu kalanduskooli õpilased Saadjärvel talvisel kalapüügil. Kahel naisõpilasel (paremal) on parajasti käsil nooda väljatõmbamine. Foto on tehtud 10. märtsil 1943. aastal.

Kirjandus

H. Riikoja. Der See Saadjärv. Tartu, 1991

EE 12, 2003