Saari, Henn

Henn Saari

Henn Saari (15. II 1924 Narva – 8. IX 1999 Tallinn), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1998). Õppis 1945–50 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) ajaloo-keeleteaduskonnas, eksmatrikuleeriti enne lõpetamist, lõpetas TRÜ 1963 eesti filoloogina. Oli 1959–75 ajakirja Keel ja Kirjandus keeleteaduse osakonna toimetaja ja 1975. aastast Eesti Keele Instituudi vanemteadur. Uurinud kirjakeele teooriat, eesti keele ja üldist grammatikat ning nimesid, tegelnud keelekorralduse ja keeleõigusega, osalenud sõnaraamatute koostamises. Oli 1969. aastast Eesti Raadio saatesarja „Keeleminutid” autor („Keelehääling”, 1976 ja 2004). Pidanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Eesti Humanitaarinstituudis loenguid. „Eesti keele grammatika” I ja II (1993–95) autoreid (Eesti Vabariigi teaduspreemia, 1996). Aastast 1962 Emakeele Seltsi liige, aastast 1999 auliige, 1972–73 abiesimees ja 1990–92 esimees. 1979–97 vabariikliku õigekeelsuskomisjoni (VÕK) 1. aseesimees. Kuulus kohanimenõukokku ja Tallinna nimekomisjoni. Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (1989).

Töid

  • Nimekirjutusraamat: vene, ukraina, valgevene, gruusia, armeenia, aserbaidžaani, kasahhi, kirgiisi, tadžiki, turkmeeni, usbeki (1993, autoreid) 
  • Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel des Estnischen  = Tee sõnagrammatikale eesti keele näitel (1997)  

Kirjandus

  • T. Erelt. Eesti keelekorraldus. Tallinn, 2002, lk 187–202
  • R. Kasik. Tekstitoimetaja töölaualt. – Keel ja Kirjandus 2006, nr 4, lk 329–331

EE 14, 2000; muudetud 2011