Saarse, Leili

Leili Saarse (23. III 1939 Aaspere), loodusgeograaf ja geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1978, Vilniuse ülikool).

Lõpetas 1962 geograafina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1962–72 Eesti Tööstusprojektis geoloogiainseneri, vaneminseneri ja geotehnikalabori juhatajana ning aastast 1972 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (1972–80 teadur, 1980–2005 vanemteadur, 1990–96 oli ka  Holotseeni töörühma juhataja ja 1996–2005 paleogeograafia ja keskkonnageoloogia töörühma juhataja, aastast 2005 erakorraline vanemteadur).

Uurimisvaldkonnad: litoloogia, Holotseeni stratigraafia, paleoökoloogia, järvede areng, Läänemere areng, paleokliima, inimmõju keskkonnale. Osalenud mitmes rahvusvahelises uurimisprojektis, olnud ajakirja PACT toimetajaid ja 1981–88 Rahvusvahelise Geokorrelatsiooni Programmi (IGCP) parasvöötme paleohüdroloogiaalaste uuringute NSV Liidu töörühma teadussekretär.

Töid

 • Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. – Lake mire and river environments during the last 15 000 years (Rotterdam, 1988)
 • Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. – Journal of Paleolimnology 3,  1990
 • Bottom deposits of small Estonian lakes (1994)
 • Lake status records from the Former Soviet Union and Mongolia: Data base documentation (Colorado, 1994, autoreid)
 • Järved ja nende elukäik. – Horisont 7/8, 1999
 • Vegetation development and introduction of agriculture to Saaremaa Island, Estonia: the human response to shore displacement (koos Anneli Poskaga). – Holocene 12 (5), 2002, lk 555–568
 • Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia (autoreid). – Geological Quarterly 49 (3), 2005, lk 253–262 
 • New evidence of possible crop introduction to north-eastern Europe during the Stone Age. Cerealia pollen finds in connection with the Akali Neolithic settlement, East Estonia (koos Anneli Poskaga). – Vegetation History and Archaeobotany 15 (3), 2006, lk 169–179
 • Environmental changes in SE Estonia during the last 700 years (Koos Eve Niinemetsaga). – Boreal Environment Research 12 (5), 2007, lk 611–621
 • Litorina Sea sediments of ancient Vääna lagoon, northwestern Estonia (autoreid). – Estonian Journal of Earth Sciences 58 (1), 2009, lk 85–93
 • Mattunud järvesetted peegeldavad Läänemere arengulugu (koos Viktor Vassiljeviga). – Eesti Loodus 2, 2010

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; muudetud 2011