sagedus

sagedus, füüsikas võnkesagedus, võngete arv ajaühikus. Sageduse mõõtühik on herts.

VE, 2006