samasus

samasus, identsus, loogikas ühesugusus, võrdsus, põhimõiste, mis väljendab eseme(te) või nähtus(t)e tunnuste ja suhete ühetaolisust. A ja B on samased, kui kõik omadused ja suhted, mis iseloomustavad A-d, iseloomustavad ka B-d.

  • Matemaatikas võrdus, mis kehtib kummalgi pool võrdusmärki olevate muutujate kõigi väärtuste korral. Samasuses võib võrdusmärgi asendada märgiga ≡.

VE, 2006