sandur

sandur, veidi lainja pinnaga lame liiva- ja kruusakuhjatis, mandrijää (harvem mäeliustiku) servamoodustis, mille liustiku serva ette maismaale on kuhjanud liustiku serva alt voolanud sulamisvesi.

VE, 2006