Sangõ

Sangõ lõunaosa

Sangõ, Sangelaid on 7 km Kihnust loodesolev piklik põhja-lõuna sihiline laid; 4,7 ha, kuni 3 m kõrge. Ta on Sangelaidude saarerühma suurim laid. Sangõ on kivise ja klibuse rannaga, kus on ka roostikku. Saarel kasvab võsa ja metsa.

Kuulub Sangelaiu kaitsealasse (ta võeti botaanilis-zooloogilise keelualana kaitse alla juba 1964).

 

 

 

EE 12, 2003; muudetud 2011