Sapir, Edward

Edward Sapir [sәpiәr] (1884–1939), USA keeleteadlane ja antropoloog, etnolingvistika rajajaid. Uurimusi Põhja-Ameerika indiaani keelte ja kultuuride alalt.

VE, 2006