Saussure, Ferdinand de

Ferdinand de Saussure [sossü:r] (1857–1913), Šveitsi keeleteadlane, strukturaalse keeleteaduse rajajaid („Üldkeeleteadus”).

VE, 2006