savikivimid

savikivimid, savi tihenedes ja kõvastudes moodustunud settekivimid, peamiselt argilliit ja savikilt (moodustub argilliidist suure rõhu mõjul), ka bentoniit. Seid on maakoore settekivimeis umbes 60 protsenti.

VE, 2006