Schleicher, August

August Schleicher [šlaihher] (1821–68), Saksa keeleteadlane, keeleteaduse biologistliku suuna rajaja. Uurinud indoeuroopa keelte sugulust ja grammatilist ehitust, täiendanud võrdlev-ajaloolist meetodit ning loonud keelepuuteooria (sugupuuteooria).

VE, 2006