semantika

semantika, keeleteaduses 1. keeleüksuse (morfeemi, sõna, lause) tähendus(ed). – 2. keeleüksuste tähendusi, keele ja reaalsete objektide ning mõtlemise suhteid uuriv keeleteaduse haru.

VE, 2006