Sepp, Erna

Erna Sepp

Erna Sepp (1953–80 Tšeban; 27. II 1927 Gdov), hüdrogeoloogiainsener, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1969, kinnitatud 1970, Moskva). Lõpetas 1955 Moskva Ordzonikidze-nimelise Geoloogilise Uuringu lnstituudi, oli seejärel aastani 1960 Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud. Olnud 1957–80 Eesti NSV Geoloogia Valitsuses hüdrogeoloogiajaama juhataja, vanem- ja peahüdrogeoloog ja jaoskonnajuhataja ning ühtlasi 1972–75 Sambias ja 1979–80 Vietnamis geoloog, 1984–87 ENSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudi vanemteadur.

Uurinud Eesti põhjaveevaru kujunemist, kasutamist ja kaitset. Avaldanud hulgaliselt aimeartikleid.

Töid

  • Гидрогеология СССР XXX (Эстонская CCP) (Moskva, 1966, autor ja asetoimetaja)
  • Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine (1975)
  • Draakonite maal (1989)
  • Tallinna vesi eile, täna, homme (2002)
  • Joogivesi ja meie: kilde joogiveest, pudeliveest, mineraalveest ja vees peituvatest saladustest (2007)
  • Erna Sepp: pudelivesi on nafta hinnas (inervjuu). – Loodusesõber 3, 2007

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; muudetud 2011