Sepp, Kalev

Kalev Sepp (17. V 1961 Tallinn), geograaf (maastikuökoloog) ja looduskaitsja, filosoofiadoktor geograafia alal (1999).

Lõpetas 1984 biogeograafia erialal Tartu Riikliku Ülikooli, täiendanud end Stockholmis (1991), Budapestis (1992 ja 1994 Kesk-Euroopa Ülikoolis (CEU)), Viini lähedal Laxenburgis (1993) ja Londoni ülikoolis (1996–98). Olnud 1984–87 ja 1989–92 Tartu Ülikooli geograafiainstituudi teadur ning 1993–96 Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi teadur. Aastast 1996 töötab Eesti Maaülikoolis (1996–2004 oli keskkonnakaitse instituudi maastikuökoloogia labori juhataja, 2000–03 dotsent, aastast 2003 professor). 

Uurinud inimmõju põllumajandusmaastiku maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Uuringud hõlmavad keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset. Tegeleb samuti geograafilisest vaatepunktist regionaaluuringutega.

Töid

  • Eesti looduskaitse: õppevahend kesk- ja vanema astme õpilastele  (1996, koostaja ja autoreid)
  • Põllumajandusmaastiku seire metodoloogia ja rakendused Eestis (1999)
  • Landscape perspectives of land use changes (Southampton, 2000, autoreid)
  • Üleilmastumine ja globaalprobleemid (2009, koos Jaak Valgega)

Organisatsiooniline kuuluvus

EE 14, 2000; muudetud 2011