sidesõna

sidesõna, konjunktsioon, osalausete vm lauseosade vahekorda väljendav abisõnade hulka kuuluv sõnaliik.

VE, 2006