silikaatkivi

silikaatkivi, autoklaavides lubja ja liiva segust valmistatud ehituskivi.

VE, 2006