Sjass

Sjass, jõgi Venemaal Ida-Euroopa lauskmaal; pikkus 260 km, jõgikond 7330 km2. Algab Valdai kõrgustiku põhjaosa väikesest järvest, voolab kesk- ja alamjooksul Laadoga-äärsel soostunud madalikul, suubub Laadoga järve. Laevatatav alates keskjooksult lisajõe Tihvinka suudmest. Jääkate novembrist aprillini.

EE 8, 1995