Sjustaka päästejaam

Sjustaka päästejaam, ka Ruhnu merepäästejaam, Ruhnu saare edelarannal Sjustaka neemele 1876 rajatud tegutsemisvalmis päästevahenditega ja sellekohaste rajatistega vaatluspunkt merehädaliste avastamiseks ning päästmiseks. Ruhnu päästejaamas oli 12-aeruline päästepaat, rajatistest paadikuur ja slipp. Jaama meeskonda kuulus koos varumeestega 14 meest, kes tegutsesid tuletorni ülema alluvuses. Päästejaam hävis Teises maailmasõjas.

Säilinud on umbes 100 meetri pikkune kivisillutisega teejupp (laius ca 5 m, osaliselt on kivid laiali vajunud ning rohtu kasvanud), slip, paadikuuri vundament ja Nõukogude ajal Ringsu sadamasse teisaldatud puidust paadikuuri kehand.

19. sajandi lõpus oli Eesti rannikul ja saartel ligi 30 päästejaama, kus olid õhukastidega päästepaadid ning osal neist jääpaadid ja päästeliiniseadmed. Ükski Eesti päätejaam ei ole algsel kujul säilinud. 2012 restaureeriti algupärases asukohas asuv merepäästejaam Vilsandil. 2013 alustati Ruhnu Kultuuriait MTÜ eestvedamisel Ruhnu päästejaama paadikuuri taastamist.

Merepäästejaama päästepaadi vettelükkamise graniitkividest kaldtee ehk slipp

Teisaldatud paadikuur Ringsus

Kirjandus

  • Ruhnu ajaraamat. II. Tallinn, 2010

Loodud 2013