sonett

sonett, klassikaline luulevorm, mille 14 värssi jagunevad kaheks 4- ja kaheks 3-realiseks stroofiks; värsinelikuis on ühised süli- või ristriimid (Itaalia sonett), Inglise ehk Shakespeare’i soneti riimiskeem on vabam. Kuulsaimaid viljelejaid: Petrarca ja Shakespeare. – Sonetipärg koosneb 15 kindlate reeglite järgi seostatud sonetist.

VE, 2006