stilistika

stilistika, stiiliõpetus; kirjandusteooria haru, mis uurib ilukirjanduse stiili nähtusi; kitsamas tähenduses sõnastusstiili uurimine ja kirjeldamine.

VE, 2006