stoitsism

stoitsism, stoa, mõistuspärast eluviisi ja enesevalitsemist rõhutav valgustuslik suund antiikfilosoofias. Jaguneb 3 arengujärguks: vana stoa (3.–2. sajand eKr; Zenon Kitionist), keskmine stoa (2.–1. sajand eKr) ja hiline stoa (1.–2. sajand; Seneca, Marcus Aurelius).

VE, 2006