substraat (keeleteadus)

substraat, keeleteaduses hääbunud või mingil maa-alal kasutuselt kõrvale jäänud keele sugemed (substraatkeelendid) kasutatavas keeles.

VE, 2006