sufiks

sufiks (ld), järelliide, juure ja järgmise sõnapiiri vaheline afiks. Eristatakse tuletus- ehk derivatsioonisufikseid (au-sta-ja), muute- ehk flektsioonisufikseid (tunnused ja lõpud: au-sta-ja-te-/e) ja rõhutavaid sufikseid (au-sta-ja-te-le-gi).

VE, 2006