Suursoo-Leidissoo hoiuala

Suursoo-Leidissoo hoiuala, asub Harjumaal Padise vallas Hatu, Metslõugu ja Pae küla ning Läänemaal Risti vallas Kuijõe, Oru vallas Seljaküla ja Nõva vallas Nõmmemaa ja Vaisi küla maadel. Harjumaa osaala on asutatud 2005. aastal, pindalaga 2 259,7 ha, Läänemaa osaala (kahe lahustükina) 2006. aastal, pindalaga 1 079,5 ha. Hoiuala on moodustatud rabade, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikade kaitseks, aga ka hariliku porsa, soo-loorkulli, sookure, tedre, saarma, tiigilendlase, kaljukotka, must-toonekure, väikepistriku, punaselg-õgija ja väikekoovitaja kasvu- ja elupaikade kaitseks.

Loodud 2011