täht (keeleteadus)

täht, keeleteaduses märk, millega tähistatakse häälikut või häälikuühendit kirjas. Tähtedele võidakse lisada diakriitilisi märke. Eesti keele suurtähed pärinevad klassikalisest ladina tähestikust, väike- ja kirjatähed on kujunenud keskajal.

M-tähe erinevaid märke

VE, 2006