Tähtvere vald

Tähtvere valla üldandmed
Elanike arv (2010) 2958
Pindala 114,79 km2
Vallavanem Rein Kokk
Maakond Tartumaa

Tähtvere vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 16. V 1991; asub Tartu maakonna keskosas Tartust läänes. Keskus Ilmatsalu alevikus.

Tähtvere valla naaberomavalitsused on Tartumaal Tartu, Ülenurme, Nõo, Puhja ja Laeva vald ning idas piirneb Tartu linnaga. Valla põhjaosa piir kulgeb mööda Emajõge.

Asustus ja rahvastik

Tähtvere vallas on 2 alevikku (Ilmatsalu, Märja) ja 10 küla.

Külad

Haage, Ilmatsalu, Kandiküla, Kardla, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tähtvere,Tüki, Vorbuse

Mitu linnalähedast piirkonda on kujunemas Tartu elamualaks. Elamuehituseks perspektiivsed piirkonnad on Rõhu, Haage, Märja, Kandiküla, Rahinge, Tüki, Ilmatsalu, Kardla, Vorbuse ja Tähtvere.

Vaata Tähtvere valla elanike arv asulati

Loodus

Paikneb peamiselt Ugandi lavamaal, ainult valla lääneosa – Kärevere ümbrus (Emajõe luht) – on Võrtsjärve madalikul. Silmapaistvaim pinnavorm on valla põhjaosas asuv Emajõe ürgorg. Lisaks põhjapiiriks olevale Emajõele voolab läbi valla Ilmatsalu jõgi. Vallas on viis paisjärve (Ilmatsalu, Rahinge, Pihva, Tüki ja Rõhu).

Valla piiresse jääb osa Alam-Pedja looduskaitsealast, osa Keeri-Karijärve ja osa Kärevere looduskaitsealast ja kaitsealune Ilmatsalu park (3,2 ha).

Ettevõtlus ja transport

Ilmatsalus asunud Tartu näidissovhoos oli Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi katsemajandina tähtis tõuveiste kasvatamise keskus. Pullide ülevaatus Tartu näidissovhoosis Märjal (1985)

Suured tööandjad on põllumajandusettevõtted (AS Tartu Agro, Haage Agro OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Tartu kontor), mööblitootja AS Tiksoja Puidugrupp (2009. aasta käive 83 miljonit ja kasum 13 miljonit krooni), saetööstus- ja ehitusettevõte AS Ilmre ning jookide tootmise ja müügiga tegelev OÜ Plaines.

Ilmatsalus asub Eesti suurim täiesüsteemiline karpkalakasvandus (OÜ Ilmatsalu Kala, mille tiikide pindala on 127 ha).

Valda läbivad Tallinna–Tartu ja Tartu–Viljandi maantee ning Tallinna–Tartu raudtee.

Metsamaa hõlmab vallast 38% (2003). Riigimetsamaad haldavad Tartumaa metskonna Tartu ja Elva metsandik

Haridus, kultuur ja tervishoid

1970. aasta Tartu üliõpilaste kevadpäevad Vorbuse kruusakarjääris (TRÜ rektor Arnold Koop noorte näitlejate Lembit Ulfsaki ja Tõnu Tepandi ning üliõpilaste Toomas Veidebaumi ja Rein Tensoniga)

Haridus- ja kultuuriasutused (põhikool, muusikakool, lasteaed, huvikeskus, raamatukogu) on koondunud valla keskusse Ilmatsallu. Sportimiseka on vallas võimla, jõusaal ja Rahinge vettehüppemägi. Ilmatsalus on ka velskripunkt ja hambaravikabinet. Vallas on hooldekodu (8 kohta).

Ajalugu

Vald aastani 1950, staatus ennistati 16. V 1991.

Loe täiendavalt artiklit Tartu-Maarja kihelkond.

Tähtvere valla tuntud inimesi

Tähtvere vallast pärinevad Juhan Sütiste ja Jakob Kukk.

EE 12, 2003; muudetud 2011