Tähtvere valla elanike arv asulati (2000)

Alevikud
Ilmatsalu 516
Märja 658
Külad
Haage 373
Ilmatsalu 23
Kandiküla 136
Kardla 71
Pihva 60
Rahinge 349
Rõhu 188
Tähtvere 169
Tüki 176
Vorbuse 223