täiend

täiend, atribuut, keeleteaduses nimisõna, nimisõnalist asesõna või põhiarvu laiendav lauseliige (sinine taevas, kõik nad, esimesele viiele).

VE, 2006